5 அத்தியாவசிய மேக்கப் சாதனங்கள்!

மே‌க்க‌ப் போடுவத‌ற்கு எ‌த்தனையோ பொரு‌ட்க‌ள் இரு‌க்‌கி‌ன்றன. ஆனா‌ல் வெ‌ளியே செ‌ல்லு‌ம் போது அவை அனை‌த்தையு‌ம் கொ‌ண்டு போக முடியாத‌ல்லவா? எனவே மு‌க்‌கியமான 5 பொரு‌ட்களை இ‌ங்கே கூறு‌கிறோ‌ம்.

எங்கு சென்றாலும் உங்களுடன் இருக்க வேண்டிய 5 அத்தியாவசிய மேக்கப் சாதனங்கள் இதோ…

வெட் கிளென்சிங் டிஸ்ஸு: 

முகத்திலிருக்கும் அழுக்கு தூசி ஆகியவற்றை சுத்தம் செய்து மேக்கப் போட்டால் தான் முகம் பளிச்சிடும். இதற்கு ஈரமான வெட் கிளென்சிங் டிஸ்ஸு போல் வேறு எதுவும் இல்லை.

ஃபவுன்டேஷன்: 

முகத்திலுள்ள மாசுகளை மறைத்து சீரான தோற்றத்தைத் தரும். மாய்ஸ்சுரைசர் மற்றும் சன்ஸ்கிரீன் உள்ள ஃபவுன்டேஷனைத் தேர்ந்தெடுப்பது நல்லது. இது முகத்தை மிருதுவாக வைக்கும் அத்துடன் வெயிலின் தீய கதிர்களிலிருந்தும் பாதுகாக்கும்.

மஸ்காரா:

மிகவும் முக்கியமான ஒன்று. ஒரு நொடியில் கண்களின் அழகை பன்மடங்கு அதிகரிக்கக் கூடியது. கண்களை பெரிதாக தோன்றவைக்கும் தன்மை இதற்கு உண்டு.

லிப்ஸ்டிக்: 

இது உதடுகளுக்கு புத்துயிர் கொடுக்கும். உதடுகளுக்கும் கண் இமைக‌ளி‌ன் ‌மீது நிறத்தை சேர்க்க இது ஒன்றே போதும்.

காம்பேக்ட்: 

மேக்கப்பிற்கு முழு வடிவம் கொடுப்பது பவுடர். இதற்கு காம்பேக்ட்டை உபயோகிப்பதே சிறந்தது. கண்ணாடியுடன் கிடைக்கும் காம்பேக்ட்டை வாங்கினால் தனியாக கண்ணாடியை எடுத்துச் செல்ல வேண்டாம்.

எப்பொழுதும் அழகாக தோற்றமளிக்க இனி ஒரு மூட்டையை சுமக்க வேண்டாம்.

Post a Comment

0 Comments